dla Studentów

Plany zajęć, rok akademicki 2019/2020, semestr letni

Studia stacjonarne

Aktualizacja: 16.02.2020
semestr2pobierz
Aktualizacja: 16.02.2020
semestr4pobierz
Aktualizacja: 18.02.2020
semestr6pobierz

Studia niestacjonarne

Aktualizacja: 05.03.2020
semestr2pobierz
Aktualizacja: 29.02.2020
semestr4pobierz
Aktualizacja: 18.02.2020
semestr6pobierz

Informacje

Legitymacje studenckie

Dodano: 23.06.2020

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r.. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Odbiór dyplomów

Dodano: 17.06.2020

Zapraszamy po odbiór dyplomu studentów, których obrona odbyła się zdalnie w maju 2020 roku. Proszę umawiać się na odbiór dyplomu w dziekanacie telefonicznie lub mailowo (a.ratajczyk[at]pwsz.kalisz.pl). Proszę o wcześniejsze wykonanie tzw. obiegówki.

Wizyty w dziekanacie

Dodano: 16.06.2020

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby: korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego, ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum, umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę, podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica) i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe, wchodzić do Dziekanatu pojedynczo, czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.

Wzór oświadczenia

Dodano: 05.06.2020

Wzór oświadczenia o przystąpieniu do egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej można pobrać tutaj.

Nauka j. angielskiego

Dodano: 09.04.2020

Platforma eTutor zapewnia bezpłatnie studentom uczelni możliwość nauki języka angielskiego online na wszystkich poziomach nauczania. Darmowe udostępnienie studentom kursów języka angielskiego nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku. Zapisy możliwe będą jedynie z wykorzystaniem adresu mailowego w domenie @pwsz.kalisz.pl lub @pwsz-kalisz.edu.pl pod adresem.

Prace dyplomowe

Dodano: 13.11.2019

Uwaga studenci IV roku! Proszę zapoznać się z treścią ogłoszenia dotyczącego prac i egzaminów dyplomowych.

Vademecum studenta

Dodano: 30.09.2017

Zachęcamy studentów pierwszego roku do zapoznania się z vademecum studenta w którym zawarto niezbędne informacje na temat funkcjonowania uczelni.

Praktyki EFS

Dodano: 06.07.2017

Informacje i dokumenty dla studentów biorących udział w praktykach finansowanych z funduszy europejskich dostępne są tutaj.

Praktyki zawodowe

Opiekunem praktyk jest
mgr inż. Marcin Żurawski

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w kursie o nazwie Praktyka zawodowa w systemie m-Academia. Klucz do kursu można otrzymać od opiekuna praktyk.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz