dla Studentów

Plany zajęć, rok akademicki 2018/2019, semestr letni

Studia stacjonarne

Aktualizacja: 05.02.2019
semestr2pobierz
Aktualizacja: 16.02.2019
semestr4pobierz
Aktualizacja: 05.02.2019
semestr6pobierz

Studia niestacjonarne

Aktualizacja: 15.02.2019
semestr2pobierz
Aktualizacja: 05.02.2019
semestr4pobierz
Aktualizacja: 05.02.2019
semestr6pobierz

Informacje

Angielski

Dodano: 13.09.2019

Zaliczenie poprawkowe z języka angielskiego u Pani mgr inż. A. Czepik odbędzie się w poniedziałek, 16.09.2019r. o godz. 10.00.

Sesja egzaminacyjna

Dodano: 05.09.2019

Dostępny jest już terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Prace dyplomowe

Dodano: 17.01.2019

Uwaga studenci IV roku! Proszę zapoznać się z treścią ogłoszenia dotyczącego prac i egzaminów dyplomowych.

Vademecum studenta

Dodano: 30.09.2017

Zachęcamy studentów pierwszego roku do zapoznania się z vademecum studenta w którym zawarto niezbędne informacje na temat funkcjonowania uczelni.

Praktyki EFS

Dodano: 06.07.2017

Informacje i dokumenty dla studentów biorących udział w praktykach finansowanych z funduszy europejskich dostępne są tutaj.

Wzory podań

Dodano: 14.02.2019

Składając podanie do Rektora PWSZ w Kaliszu lub Dziekana Wydziału Politechnicznego można wykorzystać następujące wzory: podanie do Rektora, podanie do Dziekana

Praktyki zawodowe

Opiekunem praktyk jest
mgr inż. Marcin Żurawski

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w kursie o nazwie Praktyka zawodowa w systemie m-Academia. Klucz do kursu można otrzymać od opiekuna praktyk.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz